INFORMACIJA KLIENTUI (DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

INFORMACIJA KLIENTUI  (DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.993 straipsniu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 93 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-91 teikiame Jums šią informaciją:

1. Draudimo tarpininko tapatybė ir adresas –
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Lisandra“; įmonės kodas – 141544280; buveinės adresas: Sandėlių g. 14, Klaipėda.
2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo –
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, http://www.registrucentras.lt
3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko tinklapis http://www.lb.lt/.
4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis
UADBB „Lisandra“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių.
Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Lisandra“ akcijų.
5. Skundų dėl draudimo tarpininko ir ginčų su draudimo tarpininku nagrinėjimo ne teisme tvarka.
Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.
Taip pat skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko priežiūros tarnybai http://www.lb.lt/.
Prieš kreipdamasis dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką, raštu turite kreiptis į draudimo tarpininką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Į draudimo tarpininką turite kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą.
Gavęs kreipimąsi, draudimo tarpininkas jums turi atsakyti per 15 darbo dienų. Išskirtiniais atvejais, kai atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, draudimo tarpininkas gali pratęsti galutinio atsakymo pateikimo Jums terminą iki 35 darbo dienų, tačiau apie tai Jus turi informuoti, nurodydamas termino pratęsimo motyvus.
Jei draudimo tarpininko atsakymas jūsų netenkina arba per 15 darbo dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę per 1 metus kreiptis į Lietuvos banką. Praleidus šį terminą, dėl to paties ginčo kreiptis negalite.
Būtina žinoti: jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką arba tiesiogiai į teismą. Teismo sprendimas privalomas, o Lietuvos banko – rekomendacinio pobūdžio, neprivalomas nei vartotojui, nei finansų rinkos dalyviui ir neskundžiamas teismui.
Ginčus Lietuvos bankas nagrinėja nemokamai.
Sprendimai dėl ginčo esmės yra vieši ir skelbiami Lietuvos banko svetainėje, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat vartotojo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.
Plačiau: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju
6.Draudimo tarpininko veiklos principai
UADBB „Lisandra“ teikdama draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo produktų platinimo paslaugas, visada veikia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai geriausiomis draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ir tretiesiems asmenims sąlygomis ir jų interesais. Už draudimo produktų platinimo paslaugąs draudimo tarpininkas gauna komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.