Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Kokias rizikas galima apdrausti įmonės civilinės atsakomybės draudimu?

Civilinės atsakomybės draudimu verslui apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos, susijusios su apdrausta veikla. Šio draudimo tikslas – atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl Jūsų draudimo liudijime nurodytos vykdomos apdraustos veiklos, teikiamos paslaugos ir/ar produkto.

Įmonių civilinės atsakomybės draudimų rūšys:

Veiklos civilinė atsakomybė

Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą tretiesiems asmenims, padarytą apdraustos veiklos vykdymo metu. Įmonė nuomoja patalpas ir yra apsidraudusi patalpų valdytojo civilinės atsakomybės draudimu. Per kiaurą stogą, prasiskverbęs vanduo, apgadino sandėliuojamas prekes. Išmoka 3 000 Eur pagal pastato CA. Taip pat svarbu, kad jei įmonės veikla susijusi su trečiųjų asmenų turtu, tai rekomenduoju įtraukti sąlygą dėl patikėto turto.

Produkto civilinė atsakomybė

Draudėjo civilinė atsakomybė už žalą trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei:

Darbdavio civilinės

Draudimo sutartyje numatyta apimtimi apdraudžiama Draudėjo, kaip darbdavio civilinė atsakomybė už žalą darbuotojo sveikatai, gyvybei ar asmeniniams daiktams: kilusią dėl draudimo liudijime nurodytoje draudimo teritorijoje įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į darbą/ iš darbo darbuotojui atliekant su apdrausta veikla susijusias darbo funkcijas bei tarnybinių komandiruočių metu;

Vadovo civilinė atsakomybė

Vvadovaujančių asmenų apsauga, kai dėl kasdienių veiksmų padaroma finansinė žala tretiesiems asmenims ar pačiai įmonei (akcininkams). Vadovų civilinė atsakomybė, kuri dėl jų veiksmais arba neveikimu padarytos žalos tretiesiems asmenims arba (ir) bendrovei:
Ką atlygina?

Norite sumažinti išlaidas draudimui?