Sveikatos draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo sveikatos draudimas?

Sveikatos draudimas užtikrina šeimos ar gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, ambulatorinį gydymą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose visoje Lietuvoje. Sveikatos draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo sveikata. Draudimo objektas yra apdraustojo turtiniai interesai, susiję su sveikatos sutrikimais ir ligų profilaktika ar sveikatos stiprinimu. Draudimo liudijime nurodytomis sąlygomis gali būti draudžiamos visos ar kai kurios iš toliau išvardintų turtinių rizikų:

Norite sumažinti išlaidas draudimui?