Privatiems

TPVCAD (Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimas)

Atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims. Draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra: 5 210 000 eurų dėl žalos asmeniui ir 1 050 000 eurų dėl žalos turtui.
Papildomai galite pasirinkti:
• Pagalbą kelyje

Kokias rizikas mažina TPVCAD?

Šis draudimas atlygins įvykio metu dėl Jūsų kaltės padarytus nuostolius kitiems įvykio dalyviams. Kompensuojamos tiek kito automobilio vairuotojo, tiek abiejų transporto priemonių keleivių ir pėsčiųjų sveikatai padarytą žalą.

Kasko draudimas

Kasko – tai bet kokia žala, kuri nutinka TP.
Tai transporto priemonės sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl staiga ir netikėtų įvykių:
• Eismo įvykių
• Ugnies
• Gamtinių jėgų (audros, liūties, krušos)
• Vagystės
• Trečiųjų asmenų tyčinė veika
• Stiklo dūžis
Papildomai galite pasirinkti:
• Vairuotojų ir keleivių nelaimingi atsitikimai
• Augintinių draudimas
• Papildomos įrangos draudimas
• Asmeninių daiktų draudimas

Kokias rizikas mažina Kasko draudimas?

Žalos atveju išmokama išmoka arba remontuojamas automobilis.
Pakaitinis automobilis
Techninė pagalba

Gyventojų turto draudimas

Gyventoju turto draudimu gali būti apdraudžiami:
• Pastatai – namas, butas, pagalbiniai pastatai (pvz., pirtis, garažas, ūkinis pastatas), kiemo statiniai (pvz., tvora, kiemo vartai, pavėsinė)
• Namų turtas – pastatuose esantiems daiktams: vertybės, buitinė, kompiuterinė technika, aplinkos tvarkymo įranga ir kt.
• turto valdytojo civilinės atsakomybės draudimas. Apdraustame bute arba name kilęs įvykis, padaręs žalą tretiesiems asmenims arba jų turtui (pvz. kaimynų užliejimas).
• asmens civilinės atsakomybės draudimas. Draudėjo veiksmai, dėl kurių kilo žala tretiesiems asmenims arba jų turtui (pvz., važiuodamas dviračiu apibraižėte kaimyno automobilį).
• paslauga „Pagalba namuose“,
• telefonų ir išmaniųjų įrenginių draudimas.

Kokias rizikas mažina gyventojų turto draudimas?

Atlyginami nuostoliai dėl pastatų ir namų turto sugadinimo ir sunaikinimo.

Nelaimingų atsitikimų draudimas

Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei sudarydami sutartį pasirinkote apdrausti atitinkamas rizikas):
• Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo – netekus gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo išmokama visa draudimo sutartyje pasirinkta draudimo suma.
• Neįgalumas – išmoka mokama priklausomai nuo neįgalumo lygio.
• Kaulų ir sąnarių traumos – kūno sužalojimai ar sveikatos sutrikimai patirti nelaimingo atsitikimo metu.
• Smulkios traumos – Vidaus organų ir minkštųjų audinių sužalojimai ir sveikatos sutrikimai dėl nelaimingo atsitikimo.
• Ligos / Infekcinės ligos – mokama išmoka susirgus tokiomis ligomis kaip, pvz.: meningokokine infekcija, erkiniu encefalitu, Laimo liga, pasiutlige, ūminiu apendicitu, salmonelioze, stablige, legionelioze, taip pat įkirtus gyvatei, įkandus gyvuliams, įgėlus vabzdžiams, apsinuodijus nuodingais grybais, maistu
• Pagalba traumų atveju – įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio patirta trauma, suteikiama pagalba asmens mobilumui padidinti (pvz.: apmokamos ramentų, lazdų, vežimėlio įsigijimo ar nuomos išlaidos)
• Ligonpinigiai – atlyginami patirti nuostoliai gydantis stacionariai dėl nelaimingo atsitikimo
• Dienpinigiai – mokamos išmokos dėl laikino nedarbingumo po patirtų kūno sužalojimų ar sveikatos sutrikimų dėl nelaimingo atsitikimo
• Medicininės išlaidos − apmokamos patirtos išlaidos gydantis ambulatoriškai po nelaimingo atsitikimo
• Sunkios ligos – mokama išmoka, gydytojui diagnozavus susirgimą sunkia liga (pvz.: AIDS, smegenų insultu, piktybiniu naviku, Parkinsono liga, miokardo infarktu, gerybiniu galvos smegenų naviku, Alzheimerio liga), kurios pirmieji simptomai pasireiškė ir kuri pirmą kartą buvo nustatyta draudimo sutarties galiojimo metu

Kelionės draudimas

Apsisaugokite nuo nenumatytų išlaidų, keliaudami už Lietuvos ribų.
Galima apdrausti:
• Medicinines išlaidas – kreipimasis į gydymo įstaigą dėl atsitiktinio kūno sužalojimo arba ūmaus sveikatos sutrikimo, kai reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
• Nelaimingus atsitikimus – dėl nelaimingo atsitikimo užsienyje patirtas kūno sužalojimas, neįgalumas ar mirtis.
• Asmens civilinė atsakomybė – netyčiniai veiksmai, kurie padarė žalos kito asmens gyvybei, sveikatai arba nuosavybei.
• Bagažas – bagažo praradimas, sugadinimas arba pavėluotas pristatymas.
• Kelionės dokumentų draudimas – nuostoliai, patirti užsienyje praradus ir įsigyjant naujus dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą), praradus, keičiant ar įsigyjant kelionės vardinius bilietus.
• Neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimas – neišvykus į suplanuotą ir iš anksto apmokėtą kelionę arba nutraukus kelionę dėl draudžiamojo įvykio. Apmokėsime kelionės išlaidas, kurios buvo iš anksto sumokėtos kelionės organizatoriams ar paslaugų teikėjams pagal kelionės ar paslaugų teikimo sutartį (pvz., pervežimo, apgyvendinimo) neišvykus į kelionę, arba išlaidas, patirtas pirmajame oro uoste pakeliui į galutinį kelionės tikslą.

Kokias rizikas mažina kelionės draudimas?

Galite rinktis iš kelių skirtingų kelionės draudimų. Pasirinkite vieną ar kelis Jūsų ir Jūsų šeimos poreikius atitinkančius draudimus.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą, padarytą atliekant kasdienius veiksmus, nesusijusius su darbinių funkcijų atlikimu, taip pat auginant naminius gyvūnus, užsiimant aktyviu laisvalaikiu, sportuojant.
Asmens civilinė atsakomybė apima:
a) Jūsų ir/ar Jūsų šeimos narių kaip fizinio asmens padarytą žalą tretiesiems asmenims;
b) Jūsų naminių gyvūnų padarytą žalą tretiesiems asmenims;
c) Jūsų ir/ar Jūsų šeimos narių kaip nuomininkų padarytą žalą nuomotojui ir (ar) tretiesiems asmenims;
d) Jūsų ir/ar Jūsų šeimos narių kaip dviračio, neįgaliojo vežimėlio ir (ar) savaeigės transporto priemonės, skirtos tik savo namų ūkio priežiūrai, valdytojo padarytą žalą tretiesiems asmenims

Statybų privalomasis draudimas

Šį draudimą sudaro:
• Statybos darbų draudimas. Apdraudžiamas statybos darbų rezultatas (pastatas ar jo dalis) ir statybines medžiagas statybų vietoje.
• Civilinės atsakomybės draudimas. Draudžiamas statytojo arba rangovo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą tretiesiems asmenims. Atlyginami dėl atliekamų ar atliktų darbų padarytą žalą trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai.
• Papildomai apdrausti:
• Garantinį terminą
• Statybos mašinas, įrenginius ir įrengimus statybos aikštelėje
• Draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymo išlaidas
• Išlaidas ekspertams, projektuotojams
• Statytojo turtas

Norite sumažinti išlaidas draudimui?