Laidavimų draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo laidavimų draudimas?

Laidavimo draudimas atlygina užsakovo – trečiosios šalies – patirtus tiesioginius nuostolius. Laidavimo draudimas yra išskirtinė draudimo bendrovės paslauga, kuri užtikrina kliento sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. Draudikas pagal laidavimo draudimo sutartį atlygina Naudos gavėjui tiesioginius nuostolius dėl Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymo arba netinkamo įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo Konkurso sąlygas arba Sutartį. Laidavimo draudimo variantai:
Laidavimų draudimas

Norite sumažinti išlaidas draudimui?