Verslui

TPVCAD

Atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims. Draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra: 5 210 000 eurų dėl žalos asmeniui ir 1 050 000 eurų dėl žalos turtui.
Papildomai galite pasirinkti:
• Pagalbą kelyje

Kasko draudimas

Kasko – tai bet kokia žala, kuri nutinka TP.
Tai transporto priemonės sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl staiga ir netikėtų įvykių:
• Eismo įvykių
• Ugnies
• Gamtinių jėgų (audros, liūties, krušos)
• Vagystės
• Trečiųjų asmenų tyčinė veika
• Stiklo dūžis
Papildomai galite pasirinkti:
• Vairuotojų ir keleivių nelaimingi atsitikimai
• Augintinių draudimas
• Papildomos įrangos draudimas
Asmeninių daiktų draudimas

Įmonių turto draudimas

Įmonių turto draudimas teikia draudimo apsaugą nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, kurie sukelia žalą komercinei veiklai naudojamam turtui.
• Pastatai ir statiniai.
• Įrengimai
• Atsargos
• Specializuota technika
• Liekanų pašalinimo ir laikino sandėliavimo išlaidos.
• Investicijos į turtą.
• Išlaidos draudimo vietai sutvarkyti po įvykio
• Reklamos stendai
• Kompiuterinė technika
• Verslo nutrūkimas

Galite pasirinkti draudimą nuo Jums aktualių išvardintų rizikų: ugnies; gamtinių jėgų; vandens; vagystės; stiklo dūžio; piktavališkos trečiųjų asmenų veiklos; transporto priemonės atsitrenkimo. Taip pat galime pasiūlyti apsidrausti: nuo elektros įtampos svyravimų; nuo įrengimų vidinių gedimų; visų rizikų draudimu.

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Civilinės atsakomybės draudimu verslui apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims
padarytos žalos, susijusios su apdrausta veikla. Šio draudimo tikslas – atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl Jūsų draudimo liudijime nurodytos vykdomos apdraustos veiklos, teikiamos paslaugos ir/ar produkto.
Draudimo objektai:
• Veiklos civilinė atsakomybė
• Produkto civilinė atsakomybė
• Darbdavio civilinė atsakomybė
• Vadovo civilinė atsakomybė
• Profesinė civilinė atsakomybė
• Vežėjų civilinė atsakomybė (CMR)

Skirtingoms įmonėms aktualios skirtingos draudimo apsaugos sąlygos, todėl kiekvienai įmonei parenkamas tinkamas variantas atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį ir draudėjo poreikius atitinkančią draudimo apsaugos apimtį.

Darbuotojų draudimas

Asmens bei Darbuotojų sveikatos draudimai suteikia galimybę apdrausti ne tik individualius darbuotojus, bet ir jų grupes. Rinkitės labiausiai Jūsų ir darbuotojų poreikius atitinkantį draudimą. Asmens draudimas gali galioti tiek darbe, tiek vykstant į ar iš jo arba visą parą.
Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei sudarydami sutartį pasirinkote apdrausti atitinkamas rizikas):
• Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo – netekus gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo išmokama visa draudimo sutartyje pasirinkta draudimo suma.
• Neįgalumas – išmoka mokama priklausomai nuo neįgalumo lygio.
• Kaulų ir sąnarių traumos – kūno sužalojimai ar sveikatos sutrikimai patirti nelaimingo atsitikimo metu.
• Smulkios traumos – Vidaus organų ir minkštųjų audinių sužalojimai ir sveikatos sutrikimai dėl nelaimingo atsitikimo.
• Ligos / Infekcinės ligos – mokama išmoka susirgus tokiomis ligomis kaip, pvz.: meningokokine infekcija, erkiniu encefalitu, Laimo liga, pasiutlige, ūminiu apendicitu, salmonelioze, stablige, legionelioze, taip pat įkirtus gyvatei, įkandus gyvuliams, įgėlus vabzdžiams, apsinuodijus nuodingais grybais, maistu
• Pagalba traumų atveju – įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio patirta trauma, suteikiama pagalba asmens mobilumui padidinti (pvz.: apmokamos transportavimo išlaidos, ramentų, lazdų, vežimėlio įsigijimo ar nuomos išlaidos, psichologo konsultacijų, auklės paslaugų išlaidos)
• Ligonpinigiai – atlyginami patirti nuostoliai gydantis stacionariai dėl nelaimingo atsitikimo
• Dienpinigiai – mokamos išmokos dėl laikino nedarbingumo po patirtų kūno sužalojimų ar sveikatos sutrikimų dėl nelaimingo atsitikimo
• Medicininės išlaidos − apmokamos patirtos išlaidos gydantis ambulatoriškai po nelaimingo atsitikimo
• Sunkios ligos – mokama išmoka, gydytojui diagnozavus susirgimą sunkia liga (pvz.: AIDS, smegenų insultu, piktybiniu naviku, Parkinsono liga, miokardo infarktu, gerybiniu galvos smegenų naviku, Alzheimerio liga), kurios pirmieji simptomai pasireiškė ir kuri pirmą kartą buvo nustatyta draudimo sutarties galiojimo metu

Sveikatos draudimas

Sveikatos draudimas užtikrina šeimos ar gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, ambulatorinį gydymą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose visoje Lietuvoje.
 
Sveikatos draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo sveikata.
Draudimo objektas yra apdraustojo turtiniai interesai, susiję su sveikatos sutrikimais ir ligų profilaktika ar sveikatos stiprinimu.
Draudimo liudijime nurodytomis sąlygomis gali būti draudžiamos visos ar kai kurios iš toliau išvardintų turtinių rizikų:
• Ambulatorinis gydymas
• Stacionarinis gydymas
• Odontologija
• Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
• Medicininė reabilitacija
• Optika
• Vitaminai ir maisto papildai
• Profilaktika
• Sveikatinimas
• Kritinių ligų draudimas
• Nėščiųjų priežiūra ir gimdymas
• Įvairių rizikų draudimas

Laidavimų draudimas

Laidavimo draudimas atlygina užsakovo – trečiosios šalies – patirtus tiesioginius nuostolius.
Laidavimo draudimas yra išskirtinė draudimo bendrovės paslauga, kuri užtikrina kliento sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.
Draudikas pagal laidavimo draudimo sutartį atlygina Naudos gavėjui tiesioginius nuostolius dėl Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymo arba netinkamo įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo Konkurso sąlygas arba Sutartį.
Laidavimo draudimo variantai:
• Pasiūlymo laidavimas
• Atlikimo laidavimas
• Garantinio laikotarpio laidavimas
• Išankstinio apmokėjimo laidavimas
• Atliekant muitinės procedūras

Krovinių draudimas

Krovinių draudimas suteikia visapusišką apsaugą nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, kurie sukelia žalą kroviniams gabenamiems sausumos, jūrų, geležinkelio bei oro transporto priemonėmis.
Kam taikoma draudimo apsauga? Vežamiems kroviniams Pagrįstoms išlaidoms, skirtos patirtiems nuostoliams sumažinti ar jų išvengti.
Papildomai gali būti apdraudžiama:
• su kroviniu susijusius finansinius interesus, pavyzdžiui, muito ar akcizo mokesčius, frachtą ir pan.
• nuostolius dėl pavėluoto krovinio pristatymo
• turtą per parodas, muges, demonstracijas
• laikinai sandėliuojamą krovinį
• panaudotą, nesupakuotą ar krovinį su pažeista pakuote

Statybos ir montavimo darbų draudimas

Statybos darbų draudimas, tai draudimo rūšis, užtikrinanti draudžiamų statinių apsaugą jų statybos ar rekonstrukcijos metu. Šis draudimas aktualus tiems, kurie stato (t.y. rangovui) bei tiems, kurie finansuoja statybas (t.y. užsakovui).
Nuo 2017 m. šis draudimas yra privalomas visiems statomiems statiniams Lietuvos Respublikoje.
Draudimo sutarties terminas apima laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki pat jų pabaigos. Statybos darbų draudimo suma privalo būti ne mažesnė nei atliekamų statybos darbų vertė, o minimali civilinės atsakomybės draudimo suma – 43 tūkst. EUR. Pabaigus statybos darbus, civilinės atsakomybės draudimas dėl atliktų darbų galioja dar dvejus metus
Papildomai galima apdrausti:
• Papildomas išlaidas dėl statybos aikštelės tvarkymo darbų po draudžiamojo įvykio
• Pagalbinius įrenginius statybos darbams atlikti, pavyzdžiui, klojinius, pastolius, laikiną statybininkų būstą ir pan.
• Statybines mašinas
• Statybos aikštelėje jau esančius objektus dėl statybos darbų rizikos sukeltos žalos
• Kitas papildomos išlaidas, pavyzdžiui, dokumentų atstatymo išlaidas, papildomas išlaidas viršvalandžiams ar darbui nakties metu, pagreitinto pristatymo išlaidas ir pan.
• Pavėluotą verslo veiklą, kurį sudaro negautas pelnas ir fiksuotos išlaidos, dėl draudžiamojo įvykio

Norite sumažinti išlaidas draudimui?