Statybų privalomasis draudimas

Paslaugos aprašymas Statybos darbų draudimas užtikrina statinio apsaugą visą darbų atlikimo laikotarpį nuo statybų pradžios iki pat užbaigimo. Jūsų statybos darbai bus apdrausti nuo: Ugnies Gamtos jėgų Vandens Vagystės Bet kokių kitų staiga ir netikėtai nutikusių įvykių Kas yra statybų privalomasis draudimas? Nuo 2017 m. sausio 1 d. apdrausti statybos darbus ir civilinę atsakomybę privalo…

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Kokias rizikas galima apdrausti civilinės atsakomybės draudimu? Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims atliekant kasdienius veiksmus, nesusijusius su darbinių funkcijų atlikimu, taip pat auginant naminius gyvūnus, užsiimant aktyviu laisvalaikiu, sportuojant. Asmens civilinė atsakomybė apima: Jūsų ir/ar Jūsų šeimos narių kaip fizinio asmens padarytą žalą tretiesiems asmenims Jūsų naminių gyvūnų padarytą žalą tretiesiems…

Kelionės draudimas

Kokias rizikas galima apdrausti kelionės draudimu? Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei sudarydami sutartį pasirinkote apdrausti atitinkamas rizikas): Medicinines išlaidas – kreipimasis į gydymo įstaigą dėl atsitiktinio kūno sužalojimo arba ūmaus sveikatos sutrikimo, kai reikalinga Nelaimingus atsitikimus – dėl nelaimingo atsitikimo užsienyje patirtas kūno sužalojimas, neįgalumas ar mirtis Asmens civilinė atsakomybė – netyčiniai…

Nelaimingų atsitikimų draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo nelaimingų atsitikimų draudimas? Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei sudarydami sutartį pasirinkote apdrausti atitinkamas rizikas): Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo – netekus gyvybės dėl nelaimingo atsitikimo išmokama visa draudimo sutartyje pasirinkta draudimo suma Neįgalumas – išmoka mokama priklausomai nuo neįgalumo lygio Kaulų ir sąnarių traumos – kūno sužalojimai ar sveikatos…

Gyventojų turto draudimas

Kas yra gyventojų turto draudimas? Gyventojų turto draudimas yra draudimas, kuris netikėtos nelaimės atveju atlygina nuostolius patirtus dėl Jūsų turto sugądinimo. Kurios rizikos gali būti apdraustos gyventojų turto draudimu? Vandens Gamtinių jėgų Vagystės Trečių asmenų tyčinės veikos Stiklo dūžio Elektros įtampos svyravimai Kiti staigūs ir netikėti įvykiai Kiekvienas draudikas turi skirtingus draudimo variantus (minimalus, standartinis,…

TPVCAD (Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimas)

Paslaugos aprašymas Atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims. Draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra: 5 210 000 eurų dėl žalos asmeniui ir 1 050 000 eurų dėl žalos turtui.Sutartis turi būti sudaroma tik automobilio savininko vardu. Privalomuoju draudimu turi būti apdraudžiamos visos transporto piremonės…

Kasko draudimas

Paslaugos aprašymas Kasko – tai bet kokia žala, kuri nutinka transporto priemonei.Tai transporto priemonės sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl staiga ir netikėtų įvykių: Eismo įvykių Ugnies Gamtinių jėgų (audros, liūties, krušos) Vagystės Trečiųjų asmenų tyčinė veika Stiklo dūžis Papildomos paslaugos Vairuotojų ir keleivių nelaimingi atsitikimai Augintinių draudimas Papildomos įrangos draudimas Asmeninių daiktų draudimas Draudžiamieji ir…