Statybos ir montavimo darbų draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo statybos ir montavimo darbų draudimas? Statybos darbų draudimas, tai draudimo rūšis, užtikrinanti draudžiamų statinių apsaugą jų statybos ar rekonstrukcijos metu. Šis draudimas aktualus tiems, kurie stato (t.y. rangovui) bei tiems, kurie finansuoja statybas (t.y. užsakovui). Nuo 2017 m. šis draudimas yra privalomas visiems statomiems statiniams Lietuvos Respublikoje. Papildomai galima apdrausti: Papildomas…

Krovinių draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo krovinių draudimas? Krovinių draudimas suteikia visapusišką apsaugą nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, kurie sukelia žalą kroviniams gabenamiems sausumos, jūrų, geležinkelio bei oro transporto priemonėmis. Kam taikoma draudimo apsauga? Vežamiems kroviniams Pagrįstoms išlaidoms, skirtos patirtiems nuostoliams sumažinti ar jų išvengti. Papildomai gali būti apdraudžiama: su kroviniu susijusius finansinius interesus, pavyzdžiui, muito…

Laidavimų draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo laidavimų draudimas? Laidavimo draudimas atlygina užsakovo – trečiosios šalies – patirtus tiesioginius nuostolius. Laidavimo draudimas yra išskirtinė draudimo bendrovės paslauga, kuri užtikrina kliento sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. Draudikas pagal laidavimo draudimo sutartį atlygina Naudos gavėjui tiesioginius nuostolius dėl Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymo arba netinkamo įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo Konkurso sąlygas arba Sutartį.…

Sveikatos draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo sveikatos draudimas? Sveikatos draudimas užtikrina šeimos ar gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, ambulatorinį gydymą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose visoje Lietuvoje. Sveikatos draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo sveikata. Draudimo objektas yra apdraustojo turtiniai interesai, susiję su sveikatos sutrikimais ir ligų profilaktika ar sveikatos stiprinimu. Draudimo…

Darbuotojų draudimas

Nuo kokių rizikų apsaugo darbuotojų draudimas? Asmens bei Darbuotojų sveikatos draudimai suteikia galimybę apdrausti ne tik individualius darbuotojus, bet ir jų grupes. Rinkitės labiausiai Jūsų ir darbuotojų poreikius atitinkantį draudimą. Asmens draudimas gali galioti tiek darbe, tiek vykstant į ar iš jo arba visą parą. Draudimo apsauga galioja šiems įvykiams (tik tuomet, jei sudarydami sutartį…

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Kokias rizikas galima apdrausti įmonės civilinės atsakomybės draudimu? Civilinės atsakomybės draudimu verslui apdraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos, susijusios su apdrausta veikla. Šio draudimo tikslas – atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl Jūsų draudimo liudijime nurodytos vykdomos apdraustos veiklos, teikiamos paslaugos ir/ar produkto. Įmonių civilinės atsakomybės draudimų rūšys: Veiklos CA-…

Įmonių turto draudimas

Kas yra įmonių turto draudimas? Įmonių turto draudimas teikia draudimo apsaugą nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių, kurie sukelia žalą komercinei veiklai naudojamam turtui. Kurios rizikos gali būti apdraustos įmonių turto draudimu? Vandens Gamtinių jėgų Vagystės Trečių asmenų tyčinės veikos Stiklo dūžio Elektros įtampos svyravimai Kiti staigūs ir netikėti įvykiai Kiekvienas draudikas turi skirtingus draudimo…

Kasko draudimas

Paslaugos aprašymas Kasko – tai bet kokia žala, kuri nutinka transporto priemonei.Tai transporto priemonės sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl staiga ir netikėtų įvykių: Eismo įvykių Ugnies Gamtinių jėgų (audros, liūties, krušos) Vagystės Trečiųjų asmenų tyčinė veika Stiklo dūžis Papildomos paslaugos Vairuotojų ir keleivių nelaimingi atsitikimai Papildomos įrangos draudimas Asmeninių daiktų draudimas Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai…

TPVCAD

Paslaugos aprašymas Atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims. Draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra: 5 210 000 eurų dėl žalos asmeniui ir 1 050 000 eurų dėl žalos turtui. Privalomuoju draudimu turi būti apdraudžiamos visos transporto priemonės (lengvieji ir krovininiai automobiliai, motociklai ir motoroleriai,…